ul. Bydgoskich Przemysłowców 8 | Bydgoszcz
+48 509 491 716
52 510 80 89

HVP PPS – polisiarczek fenylu – tworzywa specjalistyczne

POLISIARCZEK FENYLU HVP PPS JEST BARDZO WYTRZYMAŁYM TWORZYWEM WYSOKOSPRAWNYM. WYKORZYSTYWANY JEST CORAZ SZERZEJ W PRZEMYŚLE HI TECH, GDZIE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I TECHNICZNE DLA STOSOWANYCH MATERIAŁÓW SĄ BARDZO WYSOKIE.

 HVP PPS

Polisiarczek fenylu HVP PPS jest wzmocnionym tworzywem samosmarnym (częściowo krystalicznym). Został opracowany z myślą o wypełnieniu luki pomiędzy tworzywami niskiego i średniego szczebla, a tworzywami wysoce specjalistycznym. HVP PPS jest jednak zaliczany do grupy tworzyw wysokosprawnych. Należy pamiętać, że polisiarczek fenylu posiada również inną nazwę handlową – TECHTRON.

Polisiarczek fenylu HVP PPS został wprowadzony do oferty naszej firmy na samym początku. W myśl naszej idei ,,dostarczymy tworzywa wysoce specjalistyczne, najwyższej jakości” udało nam się znaleźć dostawcę tego tworzywa z Niemiec i USA. Dzięki temu w stosunkowo szybkim czasie jesteśmy w stanie dostarczyć dowolny półwyrób z HVP PPS w dowolne miejsce świata.

Należy pamiętać, że polisiarczek fenylu HVP PPS (TECHTRON) charakteryzuje się stosunkowo niską udarnością. Dlatego istotnym jest, aby wszystkie krawędzie wewnętrzne były odpowiednio zaokrąglone, a krawędzie zewnętrzne sfazowane.

Właściwości polisiarczku fenylu HVP PPS:

  • bardzo wysoka dopuszczalna temperatura pracy w powietrzu (od +220 st. C – praca ciągła, do +260 st. C przy pracy krótkotkotrwałej),
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna, sztywność, twardość (również przy powiększonych temperaturach),
  • doskonała odporność chemiczna oraz odporność na hydrolizę,
  • doskonałą odporność na ścieranie oraz niski współczynnik tarcia,
  • bardzo dobra stabilność wymiarowa,
  • doskonała odporność na promieniowanie UV, X, GAMMA,
  • niska palność,
  • dobre właściwości elektroizolacyjne oraz dielektryczne.

Zastosowanie polisiarczku fenylu HVP PPS:

  • Tulejki przenośnika pracujące w agresywnym środowisku chemicznym. W ekstraktorach rozpuszczalnikowych stosowane są agresywne chemikalia w celu wyekstrahowania oleju lub cukru z mączki. Tulejki prowadzące taśmę transportującą mączkę, wykonane z TECHTRON polisiarczku fenylu HPV PPS, są stale zanurzone w rozpuszczalniku. Biorąc pod uwagę warunki przy których smarowanie tulejek jest niemożliwe, odporność na ścieranie tego tworzywa zapewnia długą żywotność w/w elementów.
  • Łożyska (elekłroizolacyjne) stosowane w drukarkach. TECHTRON polisiarczku fenylu HPV PPS jest stosowany jako materiał na łożyska elektroizolacyjne stosowane w drukarkach przemysłowych.