ul. Bydgoskich Przemysłowców 8 | Bydgoszcz
+48 509 491 716
52 510 80 89

Teflon PTFE i teflon modyfikowany – oferta

Teflon PTFE i jego modyfikacje są bardzo popularnym tworzywem konstrukcyjnym w naszym kraju. Teflon w postaci podstawowej posiada bardzo dobre właściwości ślizgowe i wytrzymałościowe, które po odpowiedniej modyfikacji się zwiększają.

 

TEFLON PTFE właściwości:

  • wysoka odporność cieplna,
  • wysoka odporność na działanie odczynników chemicznych i rozpuszczalników,
  • właściwości antyadhezyjne,
  • dobre właściwości dielektryczne,
  • niski współczynnik tarcia,
  • obojętność fizjologiczna,
  • niska wytrzymałość mechaniczna oraz niska

 

TEFLON PTFE odporność cieplna

Teflon jest jednym z najbardziej odpornych termicznie tworzyw sztucznych. Może pracować w temperaturach od – 200 st. C do + 260 st. C. Przy temperaturze + 260 st. C nie obserwuje się jeszcze zjawiska rozkładu. Zauważalny rozkład tworzywa rozpoczyna się przy temperaturze ok. 400 st. C.

TEFLON PTFE odporność na działanie odczynników chemicznych

PTFE jest odporny na większość znanych pierwiastków i związków chemicznych. Teflon nie jest jedynie odporny na metale alkaliczne w stanie czystym, trójfluorek chloru oraz czysty fluor – przy jednoczesnym działaniu wysokie temperatury i ciśnienia. Teflon nie jest rozpuszczalny w żadnym rozpuszczalniku w temperaturze do ok. 300 st. C. Fluorowe związku węglowodorów powodują lekkie pęcznienie. Niektóre oleje fluorowe, przy temperaturze ponad 300 st. C, mogą do pewnego stopnia rozpuszczać PTFE.

TEFLON PTFE odporność na działanie warunków atmosferycznych i światła

Teflon nie wykazuje żadnych zmian pod wpływem działania promieni słonecznych i warunków atmosferycznych. Potwierdzają to próbki przeprowadzone na teflonie przez okres 20 lat.

TEFLON PTFE odporność na promieniowanie

Promieniowanie wysokoenergetyczne może powodować pękanie łańcuchów cząsteczkowych teflonu. Dlatego właśnie odporność tego materiału na promieniowanie jest dosyć niskie.

TEFLON PTFE odporność na tarcie

Teflon ma najniższy współczynnik tarcia spośród wszystkich ciał stałych (wynosi od od 0,05 do 0,09). Współczynnik tarcia statycznego i kinetycznego są niemal równe, dlatego nie występuje zacieranie, ani zjawisko ,,stic-slip”. Przy wzroście obciążenia, współczynnik tarcia maleje, aż do osiągnięcia stałej wielkości. Współczynnik tarcia wzrasta wraz ze wzrostem prędkości. Współczynnik tarcia jest zależny od temperatury.

TEFLON PTFE modyfikacje

W celu poprawienia lub zmodyfikowania właściwości teflonu, dodaje się do niego wypełniacze. Teflon modyfikowany dostępny jest w większości przypadków na zapytanie. Jest to związane ze stosunkowo rzadkim zastosowanie teflonu modyfikowanego w naszym kraju. Najczęściej stosowanymi wypełniaczami są włókno szklane, węgiel, brąz, grafit, dwusiarczek molibdenu, proszki metali, ceramika, tlenki metali, mieszaniny dwóch lub więcej rodzajów wypełniaczy.

Wypełniacze mają w większości przypadków pozytywny wpływ na teflon PTFE. Poprawiają odporność na zużycie, zmniejszają wielkości odkształcenia pod wpływem obciążenia oraz zwiększenia odporności na pełzanie, zmniejszają współczynnik rozszerzalności cieplnej, a niektóre z nich zwiększają przewodność cieplną i elektryczną.

Wypełniacze mogą mieć jednak również ujemne skutki. Na skutek ich dodatku mogą nastąpić zmniejszenie odporności chemiczne lub pogorszenie właściwości elektrycznych.

  

Jeżeli poszukujesz teflonu w wersji podstawowej (płyty, wałka, tulei) lub w wersji modyfikowanej, koniecznie skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta.