ul. Szajnochy | 85-738 Bydgoszcz
+48 509 491 716
+48 501 411 070

Gęstość płyt gumowych

Gęstość płyty gumowej (oznaczana jako ro lub rho) to stosunek masy danej substancji do objętości danego wyrobu. Obliczamy ją ze wzoru ρ=m/V ,dla którego m oznacza masę danego przedmiotu, a V oznacza objętość danego przedmiotu. Wyrażamy ją w jednostkach takich jak : kg/m3 kg/l, g/cm3. Standardowa gęstość gumy wynosi: 1300kg/m3. gęstość płyt gumowych

Jaka jest gęstość kauczuku?

Poniżej zamieszczam tabelę, z której dowiesz się jaka jest gęstość poszczególnych mieszanek kauczukowych.
Nazwa kauczuku Gęstość
NBR – Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy 1,4 do 1,5 g/cm3
FKM – Kauczuk Fluorowy 1,9g/cm3
FPM – Kauczuk Fluorowy 1,9g/cm3
Viton® – Kauczuk Fluorowy 1,9-2,03 g/cm3
SBR – Kauczuku Butadienoo-Styrenowego 1,1 do 1,6 g/cm3
NR – Kauczuk naturalny 1,1 do 1,25 g/cm3
BR – Kauczuk butadienowy 0,95g/cm3
IIR – Kauczuk butylowy 1,27g/cm3
CIIR – Kauczuk chlorobutylowy 1,3g/cm3
CR – Kauczuk Chloroprenowy – Neopren 1,1 do 1,37 g/cm3
Hypalon – Kauczuk chlorosulfonopolieterowy 1,36 g/cm3
EPDM – Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy 1,4 do 1,5 g/cm3
EPM – Kauczuk Etylenowo – Propylenowy 0,9 g/cm3
FVMQ – Kauczuk Fluorosilikonowy 1,45 g/cm3
HNBR – Kauczuk uwodniony, czyli nitrylowo-butadienowy 1,11 g/cm3
FFKM – Kauczuk perfluorowy FFKM 1,9 g/cm3
FFPM – Kauczuk perfluorowy FFPM 1,9 g/cm3
Kalrez® – Kauczuk perfluorowany FFPM 1,9 g/cm3
VMQ – Kauczuk silikonowy MVQ 1,16 g/cm3
Granulat gumowy 0,2 g/cm3 do 1,15 g/cm3
Gęstości gumy zależy od jej typu. Wyróżniamy trzy typy gumy dla zróżnicowania twardości, tj. wyroby gumowe lite, gumy gąbczaste, artykuły gumowe z granulatu. *Gęstość artykułów gumowych z granulatu gumowego to: 460 kg/m3.  Są to wartosci poglądowe. Rzeczywiste właściwości oferowanych produktów mogą ulec zmianie.

Płyty gumowe twardość Shore

Należy pamiętać, iż im większa twardość mają PŁYTY GUMOWE, tym większa gęstość wyrobów gumowych. Wyróżniamy twardości dla GUMY LITEJ SHORE A : 90 ShA, 88 ShA, 82 ShA, 80 ShA, 75 ShA, 70 ShA, 65 ShA, 60 SHA, 50 ShA, 40 ShA oraz twardości dla GUMY GĄBCZASTEJ SHORE A: 30 ShA, 35 ShA, 20 ShA, 18 ShA, 15 ShA, 10 ShA, 5 ShA. Twardość jest właściwością gumy, która decyduje o jej wykorzystaniu w konkretnych aplikacjach. Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji odnośnie wyrobów gumowych. Pomogę w stworzeniu zamówienia perfekcyjnie dopasowanego do potrzeb Twojej aplikacji.