ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 | 85-738 Bydgoszcz
+48 509 491 716
+48 501 411 070

Czym jest PTFE (odporność, zastosowanie, właściwości) ?

W dniu dzisiejszym przybliżymy Państwu tworzywo konstrukcyjne PTFE. PTFE jest dość popularnym tworzywem, które stosowane jest w medycynie, przemyśle chemicznym i przemyśle budowy maszyn. Jaka jest odporność PTFE ? Jakie jest zastosowanie PTFE ? Jakie są właściwości PTFE ? Zapraszamy do lektury artykułu !

PTFE bez wątpienia należy zaliczyć do tworzyw wysoko gatunkowych. Stanowią o tym wyjątkowe właściwości tego tworzywa, które sprawiają, że PTFE wysuwa się w czołówkę tworzyw.

Najważniejszymi właściwościami PTFE są:

 • wysoka odporność cieplna,
 • wysoka odporność na działanie odczynników chemicznych i rozpuszczalników,
 • właściwości adhezyjne,
 • dobre właściwości dielektryczne,
 • niski współczynnik tarcia,
 • obojętność fizjologiczna,
 • niska wytrzymałość mechaniczna oraz niska twardość i sztywność.

ODPORNOŚĆ CIEPLNA PTFE

PTFE zaliczany jest do najbardziej odpornych termicznie tworzyw sztucznych. Może pracować w temperaturach od – 200 st. C do nawet + 260 st. C. Przy temperaturze + 260 st. C nie obserwuje się jeszcze zjawiska rozkładu, dzięki czemu PTFE zachowuje większość swoich cech materiałowych. Rozkład tworzywa zauważalny jest przy temperaturze ok. + 400 st. C.

ODPORNOŚĆ PTFE NA DZIAŁANIE ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

PTFE jest odporny na działanie praktycznie wszystkich znanych pierwiastków i związków chemicznych. Wyjątkiem od tej zasady jest brak odporności na metale alkaiczne w stanie czystym – trójfluorek chloru oraz czysty fluor (przy jednoczesnym działaniu wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury). PTFE nie jest rozpuszczalny w rozpuszczalnikach, w temperaturze do ok. 300 st. C. Fluorowe związki węglowodorów powodują lekkie pęcznienie. Należy zauważyć jednak, że jest to proces odwracalny.

ODPORNOŚĆ PTFE NA DZIAŁANIE ATMOSFERY I ŚWIATLA

Badania wykonane na próbce PTFE pozostawioną przez 20 lat na działanie atmosfery oraz energii słoneczniej, nie spowodowały jakiejkolwiek zmiany właściwości tworzywa.

ODPORNOŚĆ PTFE NA PROMIENIOWANIE

Promieniowanie wysokoenergetyczne może (ale nie musi) powodować pękanie łańcuchów cząsteczkowych PTFE. Stąd niestety odporność PTFE na promieniowanie jest stosunkowo niska.

ODPORNOŚĆ PTFE NA TARCIE

PTFE posiada najniższy współczynnik tarcia ze wszystkich ciał stałych znanych człowiekowi. Wynosi on od 0,05 do 0,09:

 • nie występuje zjawisko „stick-slip” – współczynnik tarcia statycznego i kinetycznego są niemal równe,
 • przy wzroście obciążenia, współczynnik tarcia maleje aż do osiągnięcia stałej wielkości,
 • współczynnik tarcia wzrasta razem z prędkością,
 • współczynnik tarcia nie jest zależny od temperatury otoczenia.

PTFE znajduje zastosowanie do produkcji elementów uszczelniających, powłok antykorozyjnych oraz antyadhezyjnych, elementów urządzeń medycznych, elementów urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym (złącza, uszczelnienia, wykładziny aparatury. PTFE stosowany jest również w przemyśle budowy maszyn, np. do produkcji części łożysl.

 

Jeżeli poszukujesz PTFE – skontaktuj się z nami. W stałej sprzedaży posiadamy półwyroby z PTFE. Jesteśmy również w stanie wyprodukować gotowe detale !

Related Posts